Contacts

Squirt A  ’08 Lightning
Accepting coaching applications
Lightning Squirt AA ’07 
Head Coach Jim Pietila • (734) 395-0499 • jimpietila@yahoo.com
Peewee A ’06 Lightning
Accepting applications
Lightning Peewee AA ’05
Head Coach Jim Storm • (248) 459-2184 • jstorm318@hotmail.com
Lightning Batham A ’04
Head Coach Chris Satterley • (810) 599-5747 • csatt02@hotmail.com
Lightning Bantam A ’04  Blue
Head Coach Chris Allen • (313) 600-9718 • 2002livingstonlightning@gmail.com
Lightning Bantam AA ’03
Head Coach Jim Pietila • (734) 395-0499 • jimpietilla@yahoo.com
Midget A Warriors
Head Coach John Mitter • (810) 923-8335 • jcmitter@gmail.com
Howell Prep
Head Coach Gary Kelly • (810) 599-9323 • gary18kelly@gmail.com
Coaching Application